Czemu Twoje badania wskazują na podwyższone leukocyty?

Białe krwinki są istotnymi składnikami krwi. Ich rolą jest zwalczanie infekcji i mają one zasadnicze znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Białe krwinki stanowią około 1 procenta wszystkich komórek krwi i są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.  Białe krwinki mają bardzo ważną funkcję w ochronie ciała przed atakiem. Może to być bakteria, wirusy lub inne obce substancje, które ciało postrzega, jako rodzaj zagrożenia.

Liczba i rodzaj białych krwinek

 Białe krwinki lub inaczej leukocyty są składnikami krwi, które chronią organizm przed chorobami i obcymi najeźdźcami. Większość ludzi wytworzą dużą liczbę białych krwinek, około 100 miliardów dziennie. Istnieje kilka różnych rodzajów białych krwinek, z których każda ma różne obowiązki:

 • Limfocyty są niezbędne do produkcji przeciwciał, które pomagają organizmowi bronić się przed bakteriami, wirusami i innymi postrzeganymi zagrożeniami
 • Neutrofile to potężne białe krwinki, które niszczą bakterie i grzyby
 • Bazofile ostrzegają ciało przed infekcjami przez wydzielanie substancji chemicznych do krwiobiegu, głównie w celu zwalczania alergii
 • Eozynofile są odpowiedzialne za niszczenie pasożytów i komórek rakowych i są częścią reakcji alergicznej
 • Monocyty są odpowiedzialne za atakowanie i rozbijanie zarazków lub bakterii, które dostają się do ciała człowieka

 Gdy są potrzebne, monocyty przemieszczają się do innych narządów, takich jak śledziona, wątroba, płuca i szpik kostny, gdzie przekształcają się w komórkę zwaną makrofagiem. Makrofag odpowiada za wiele funkcji komórkowych, w tym usuwanie martwych lub uszkodzonych tkanek, niszczenie komórek nowotworowych i regulowanie odpowiedzi immunologicznej.

Wysoki poziom białych krwinek (leukocytów)

Wzrost białych krwinek jest znany, jako leukocytoza. Zwykle występuje w odpowiedzi na następujące warunki:

 • Infekcja
 • Immunosupresja
 • Leki takie jak kortykosteroidy
 • Szpik kostny lub zaburzenie immunologiczne
 • Niektóre nowotwory, takie jak ostra lub przewlekła białaczka limfatyczna
 • Zapalenie takie jak w przypadku reumatologicznego zapalenia stawów 
 • Zranienie
 • Stres emocjonalny
 • Praca
 • Ciąża
 • Palenie
 • Reakcje alergiczne
 • Nadmierne ćwiczenia

Niektóre choroby układu oddechowego, takie gruźlica mogą powodować wzrost poziomu krwinek białych. W niektórych przypadkach dotyczy to wszystkich białych krwinek. Jednak niektórzy ludzie mają specyficzną chorobę, w której atakowany jest tylko jeden typ białych krwinek.

Jeśli poziom jednego określonego typu białych krwinek wzrasta, może to być spowodowane określonym wyzwalaczem.

Monocyty

Jeśli dana osoba ma wysoki poziom monocytów, może to wskazywać na obecność przewlekłej infekcji, choroby autoimmunologicznej lub krwi, raka lub innych stanów medycznych.

Limfocyty

Jeśli poziom limfocytów jest podwyższony, stan ten określa się mianem leukocytozy limfocytarnej. Może to nastąpić w wyniku wirusa lub zakażenia, takiego jak gruźlica. Może być również powiązany z określonymi chłoniakami i białaczkami.

Neutrofile

Jeśli dana osoba ma podwyższony poziom neutrofili w swoim organizmie, zaburzenie to jest określane, jako leukocytoza neutrofilowa. Ten stan jest normalną fizyczną odpowiedzią na zdarzenie, takie jak zakażenie, uraz, stan zapalny, niektóre leki i niektóre rodzaje białaczek.

Bazofile

Zwiększone poziomy bazofilów mogą wystąpić u osób z historią niedoczynności tarczycy, znanej, jako niedoczynność tarczycy lub w niektórych innych stanach medycznych.

Eozynofile

Jeśli dana osoba rejestruje wysokie poziomy eozynofilów, organizm może reagować na pasożytnicze lub inne infekcje, alergeny lub astmę 

Czasami nie ma możliwej do zidentyfikowania przyczyny wzrostu liczby białych krwinek. Jest to znane, jako idiopatyczny zespół hipereozynofilowy. Może to prowadzić do poważnych powikłań, takich jak uszkodzenie serca, płuc, wątroby, skóry i układu nerwowego.