Na czym polega praca rekrutera?

Rekruter to bardzo ważna osoba w każdym przedsiębiorstwie. Jego zadaniem jest pozyskiwanie nowych pracowników, a także sprawowanie pieczy nad całym procesem rekrutacyjnym. Co istotne, osoba pełniąca to stanowisko może być zatrudniona nie tylko w zwykłej firmie, ale również w agencji pracy.

Rekruter niejedno ma imię – kim jest osoba pełniąca to stanowisko?

Kariera rekrutera związana jest z branżą HR, czyli Human Resources. Innymi słowy, osoba piastująca to stanowisko zajmuje się całokształtem zarządzania zasobami ludzkimi. Do jej głównych zadań należy jednak kompleksowe przeprowadzanie rekrutacji.

Zawód rekrutera może przyjąć jedną z dwóch form. Na rynku pracy przeprowadzane są bowiem zarówno rekrutacje zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Na czym polega różnica między nimi? Rekruter zewnętrzny jest reprezentantem agencji zatrudnienia i pozyskuje kandydatów do pracy na zlecenie konkretnego klienta (a więc firmy, która korzysta z usług agencji). Z kolei rekruter wewnętrzny jest pracownikiem określonego przedsiębiorstwa i rekrutuje ludzi tylko na jego potrzeby.

Jak wygląda praca rekrutera?

Podstawowym zadaniem, przed którym staje rekruter, jest przeprowadzenie rekrutacji. W tym celu musi wyznaczyć konkretne zasady przyjmowania nowych osób do firmy, a także określić profil idealnego kandydata na dane stanowisko. Następnie, po jego stronie leży stworzenie ogłoszenia o pracę, które zainteresuje potencjalnych pracowników. Kolejnymi etapami rekrutacji są też selekcja nadesłanych CV, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych oraz, w razie potrzeby, przygotowywanie testów psychologicznych i kompetencyjnych.

To jednak nie wszystkie obowiązki rekrutera. Osoba pełniąca to stanowisko często samodzielnie wyszukuje kandydatów do pracy, np. poprzez portale społecznościowe i biznesowe. Oprócz tego musi tworzyć bazy danych, a także przygotowywać sprawozdania i raporty. Elementem pracy rekrutera jest też reprezentowanie firmy podczas wydarzeń branżowych, np. konferencji czy targów zatrudnienia.

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy jako rekruter

Jako że praca rekrutera jest złożona, pracodawcy wymagają od kandydatów na to stanowisko szeregu kompetencji miękkich i twardych. Odnośnie do wykształcenia, najlepiej ukończyć szkołę wyższą na kierunku związanym, np. z psychologią, socjologią lub zarządzaniem zasobami ludzkimi. Sama edukacja to jednak nie wszystko – najważniejsze są realne umiejętności. Pracodawcy zwracają uwagę m.in. na świadomość dotyczącą bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy czy praktyczne zdolności związane z technikami wyszukiwania i oceniania kandydatów. Istotna jest także znajomość branży, w której działa firma, do której rekruter będzie werbował nowych pracowników.  Jest ona konieczna do prowadzenia profesjonalnych rekrutacji przy użyciu odpowiedniej terminologii.

Na stanowisku rekrutera niezbędna może się też okazać biegła umiejętność obsługi komputera, a także znajomość języka obcego (najczęściej angielskiego). Przydatne są również takie kompetencje miękkie, jak komunikatywność, odporność na stres, dobra intuicja czy zdolność obserwacji i wyciągania wniosków.