Objawy zatrucia czadem

Czad jest nazywany cichym zabójcą nie bez przyczyny. Każdego roku z jego powodu do szpitali trafiają tysiące osób, a setki umierają we śnie. Wykrycie podniesionego stężenia tlenku węgla, bez przystosowanych do tego celu urządzeń, następuje zazwyczaj w momencie poddtrucia, po zaobserwowaniu u siebie typowych objawów.

 

Tlenek węgla jest niebezpiecznym, bezwonnym, bezbarwnym gazem. Zatrucie nim szczególnie możliwe w niewystarczająco wentylowanych mieszkaniach i w przypadku posługiwania się nieszczelną instalacją grzewczą. Charakterystyka gazu sprawia, że bez czujnika gazu, wykrycie jego podniesionego poziomu następuje już w momencie zatrucia. Poznanie typowych objawów, a także podstawowych sposobów na uchronienie się przed czadem, może uratować życie.

 

Jak wykryć podniesione stężenie czadu w pomieszczeniu?

Do procesu spalania niezbędny jest tlen. Kiedy ilość dostępnego tlenu jest zbyt mała, paliwo nie może w odpowiedni sposób ulec spaleniu i mamy do czynienia z niepełnym spalaniem. Czad jest produktem ubocznym, powstającym właśnie w takim przypadku. Jest bezwonny i bezbarwny, przez co niezwykle trudny do wykrycia. Poszkodowani są w stanie zaobserwować podniesione stężenie czadu dopiero w momencie wystąpienia pierwszych objawów. Nie gwarantuje to jednak bezpieczeństwa podczas snu. Warto z tego powodu zastosować wyspecjalizowane narzędzia, takie jak czujniki gazu, które zaalarmują właścicieli o zagrożeniu.

 

Objawy zatrucia czadem

Objawy występujące przy zatruciu organizmu tlenkiem węgla można uszeregować pod względem 2 kryteriów, jakimi są:

  • stężenie objętościowe CO w powietrzu,
  • stężenie karboksyhemoglobiny we krwi.

Dużo zależy także od czasu ekspozycji na tlenek węgla i aktywności fizycznej. Już najniższe stężenia, po odpowiednio długim czasie wdychania czadu, mogą być śmiertelne. W przypadku 0.16% CO w powietrzu, zgon może nastąpić już po dwóch godzinach. Wyższym stężeniom towarzyszą także wymioty i konwulsje. Stężenia powyżej 0.64% mogą spowodować szybką utratę przytomności, prowadzącą do zgonu w mniej niż 5 minut.

 

Pierwsza pomoc przy zatruciu czadem

Pierwszą pomoc w przypadku zaobserwowania objawów należy przeprowadzić natychmiastowo. Przede wszystkim powinno się powiadomić wszystkich domowników o swoim stanie zdrowia i przypuszczeniach nadmiernego zaczadzenia pomieszczenia. Istotne jest umożliwienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza (otwarcie okien) i dostarczenie osobie poszkodowanej świeżego powietrza. Następnie należy sprawdzić podstawowe funkcje życiowe i w razie ich braku zadzwonić po pomoc i przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.