Przeniesienie numeru do innej sieci – jak to zrobić?

Zmiana operatora zazwyczaj wiąże się z otrzymaniem atrakcyjnych bonusów. Użytkownicy, którzy zdecydują się na taki manewr, powinni wcześniej upewnić się kiedy mogą to zrobić – chodzi przede wszystkim o przestrzeganie terminów określonych w zobowiązaniu z dotychczasowym dostawcą usług telekomunikacyjnych.

 

Kiedy najlepiej przenieść numer?

 

Przenoszenie numeru nie jest skomplikowanym działaniem ani nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów pod warunkiem, że dokona się tego w odpowiednim momencie. Użytkownicy taryfy abonamentowej powinni najpierw zapoznać się z zapisami zawartymi w umowie. Data wygaśnięcia umowy lub okres wypowiedzenia to najważniejsze informacje. Zmiana operatora w trakcie trwania zobowiązania ze starym dostawcą usług telekomunikacyjnych jest możliwa pod warunkiem dokonania tego we właściwym czasie. Większość umów ma trzymiesięczny okres wypowiedzenia, z tego względu przeniesienie numeru po tym czasie jest najlepszym rozwiązaniem. Wówczas cała procedura odbędzie się bezproblemowo. W przypadku przeniesienia numeru wcześniej należy liczyć się z koniecznością płacenia abonamentu u dwóch operatorów jednocześnie. Taryfa na kartę daje większą mobilność w kwestiach związanych ze zmianą operatora. W większości przypadków można tego dokonać niemal z dnia na dzień.

 

Jak przenieść numer?

 

Transfer numeru do innego operatora może być przeprowadzony na trzy sposoby: za pośrednictwem internetu, infolinii oraz osobiście. W ostatnim przypadku konieczna jest obecność osoby, do której przenoszony numer jest przypisany oraz dokument potwierdzający tożsamość. Dzwoniąc na infolinię, trzeba wykonać połączenie z numeru, którego dotyczy transfer. W każdej z wymienionych opcji działania niezbędny jest również odręczny podpis osoby przenoszącej numer.

 

Internetowa zmiana operatora polega na wypełnieniu formularza umieszczonego na stronie www nowego operatora, w którym konieczne jest podanie podstawowych danych oraz adresu, pod który zostanie doręczona przesyłka z dokumentami, które trzeba podpisać w obecności kuriera i potwierdzić swoją tożsamość. W przypadku przeniesienia numeru za pośrednictwem infolinii również należy kontaktować się z konsultantem operatora, do którego numer ma być przeniesiony. Po wydaniu dyspozycji procedura finalizująca transfer wygląda tak samo jak w przypadku internetowego przeniesienia numeru. Z kolei wizyta w salonie to zdecydowanie najszybszy sposób na przeniesienie numeru, czyli zmiany dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu tego samego numeru telefonu.